Zomerkwartier Zeist

Zomerkwartier Zeist

De opgave betreft een herstructurering van een jaren 30 wijk te Zeist. Het is de ambitie om de woonkwaliteit in de wijk te verbeteren. Er worden nieuwe woningen toegevoegd in combinatie met meer openbaar groen. De opzet is om de verdichting van de wijk alleen zichtbaar te maken op lokaal niveau, de verdichting voegt nieuwe kwaliteiten toe aan de wijk die pas zichtbaar zijn als men de wijk bezoekt. De dichtheid aan bebouwing neemt in het plan toe maar daarmee neemt tegelijkertijd de hoeveelheid openbare ruimte toe. Groen is momenteel vooral in de diepe achtertuinen te vinden, in de toekomst maakt het groen integraal onderdeel uit van de openbare ruimte. Hiermee wordt gerefereerd aan Zeist als tuinstad.

opdrachtgever:
Seyster Veste
ontwerp:
2007
realisatie:
2009
i.s.m.:
Woningbouwvereniging de Kombinatie, de Sola, Braaksma en Roos
grootte:
ca. 5 ha.
plaats:
Zeist