Ziekenhuis Gelderse Vallei Ede

Ziekenhuis Gelderse Vallei Ede

Ziekenhuis Gelderse Vallei gaat stevig uitbreiden. Op 1 mei is de bouw van de nieuwe vleugel van start gegaan en komt naar verwachting eind 2013 gereed. Er komen twee bestralingsunits en behandelruimten voor het Arnhems Radiotherapeutisch Instituut (ARTI), de afdeling oncologie (polikliniek en behandelafdeling) en twee verpleegafdelingen van het ziekenhuis. De nieuwe vleugel wordt via de centrale hal gekoppeld aan het bestaande gebouw. De centrale hal wordt uitgebreid en de ingang wordt naar voren verplaatst.

Aansluitend daarop wordt het voorplein compleet opnieuw ingericht. Met de komst van de nieuwbouw en uitbreiding parkeergarage vervalt een deel van het in 1994 door ons bureau ontworpen terrein. Blijvend is het object ‘Nevelstenen’, gemaakt in opdracht van de Gemeente Ede en destijds bij de opening aangeboden. Het bestaat uit een stapeling van zwerfkeien ontstaan in de IJstijden, die de ligging van het Ziekenhuis op de rand van de Veluwe (de vallei) uitbeelden.

opdrachtgever:
Raad van bestuur ziekenhuis Gelderse Vallei
ontwerp:
2012
i.s.m.:
Architectenbureau Koldeweij BV, DJGA, gemeente Ede
engineering:
Buro Poelmans Reesink
grootte:
5 ha.
plaats:
Ede