Sportpark Sloten Amsterdam

Sportpark Sloten Amsterdam

Sportpark Sloten krijgt een nieuwe hoofdstructuur. Het park moet meer aansluiting krijgen met zijn omgeving en een toegankelijk gebied worden voor de buurt rondom. Hiervoor is een structuurvisie gemaakt waarbij het parkbeleving wordt vergroot door toevoeging van meer groen en een ecologische inrichting. Ook krijgt het park meer entrees waardoor de toegankelijkheid van het park verbeterd wordt. Diverse routes nodigen uit tot sporten en ontspannen in het park. De natuurlijke uitstraling van het park wordt vergroot zodat het een betere plek biedt voor flora en fauna. Centrale plekken zorgen voor mogelijkheid tot ontmoeting.

opdrachtgever:
Gemeente Amsterdam
ontwerp:
2017
i.s.m.:
ASC Sports en Water
grootte:
31 ha
plaats:
Amsterdam