Sint Jansbeek profielenboek Arnhem

Sint Jansbeek profielenboek Arnhem

Voor het terugbrengen van de Sint Jansbeek in de binnenstad is door ons bureau een profielenboek opgesteld. De beek volgt hierbij zoveel mogelijk het historische tracé. Om het unieke karakter van de beek te behouden dient het tracé van de beek in de binnenstad zich te verhouden tot de bestaande Sint Jansbeek in park Sonsbeek. Karakteristiek aan de beek in het park is dat de beek zich aanpast aan haar omgeving: geen continuïteit in het beeld maar verrassing per plek, gedaantewisselingen en verschillen in karakters. Het uiterlijk van de beek in het parkdeel is in samenhang met de watertechniek, meubilair en ornamenten zorgvuldig vormgegeven. De beek heeft als het ware “een deftige jas aan”. Voor de binnenstad is er in het profielenboek een vertaalslag gemaakt naar enerzijds de historische straten in de middeleeuwse stad en anderzijds de nieuwbouwplannen in het Rijnboog gebied.

opdrachtgever:
Gemeente Arnhem
ontwerp:
2010
grootte:
3600m1 (lengte)
plaats:
Arnhem