Oxfordlaan Maastricht

Oxfordlaan Maastricht

De locatie maakt onderdeel uit van de campus Universiteit Maastricht. De nieuwbouw bestaat uit kantoor-, laboratorium- en onderzoeksfaciliteiten. Voor de inrichting van de buitenruimte gaat het om het aanleggen van ontsluitingsweg(en), voetgangers- en fietsroutes, fietsenstallingen, 2 entreegebieden en groenvoorzieningen. Bij de te ontwikkelen visie gaat er specifiek aandacht uit naar de aansluiting van het plangebied op het overige campusterrein. De toegankelijkheid voor voetgangers en fietsers is een belangrijk uitgangspunt. Daarnaast gaat de aandacht naar het inpassen van de bestaande bomen op en rondom het plangebied (incl. voormalige ijsbaan).

Het door de Universiteit Maastricht geïnitieerd project streeft ernaar het menselijk brein verder te ontrafelen en zo bijvoorbeeld ziektes als Parkinson en Alzheimer beter te begrijpen en te kunnen behandelen. Hiervoor worden drie hoogwaardige fMRI-scanners aangeschaft. Van één van de machines die in Maastricht komt, bestaan er momenteel maar drie in de wereld.

opdrachtgever:
Wiegerinck architectuur stedenbouw
ontwerp:
2011
realisatie:
2012
i.s.m.:
Wiegerinck architectuur stedenbouw
engineering:
Buro Poelmans Reesink Landschapsarchitectuur
grootte:
1 ha.
plaats:
Maastricht