Ontsluitingsweg Amersfoort/Nijkerk

Ontsluitingsweg Amersfoort/Nijkerk

De ambitie is om de ontsluitingswegen in te passen in het bestaande landschap van Eemland. Daarbij vormt de aanwezige landschappelijke beplanting een belangrijk uitgangspunt. Daarnaast is de begeleiding van de weg als aansprekende entree voor de woongebieden Vathorst en Corlaer een belangrijk gegeven. In de opgave wordt aandacht besteed aan de vleermuizenpopulatie en wordt er gekeken naar mogelijkheden voor boscompensatie.  Om het verschil in open en dicht landschap te versterken is er voor gekozen om de stedelijke wegtracés binnen de geluidsschermen en –wallen te beplanten en de wegtracés in het open landschap ongemoeid te laten. Vanuit het open landschap vormt de dichte beplanting de entree naar de twee wijken. 

opdrachtgever:
Gemeente Amersfoort en Gemeente Nijkerk
ontwerp:
2006
realisatie:
2010
i.s.m.:
De Slijpkruik
uitvoering:
ISS landscaping
grootte:
60 ha.
plaats:
Amersfoort