Nationaal Fruitpark Ochten

Nationaal Fruitpark Ochten

Het Nationale fruitpark biedt een overzicht aan oude en nieuwe fruitrassen. Het park maakt onderdeel uit van het Eldikse veld en ligt tegenover kwekerij De Batterijen. De huidige verkaveling komt nog exact overeen met het slotenpatroon uit de 19e eeuw. De twee buitenste velden worden ten volle benut voor de aanplant van 500 historische fruitrassen. Het middelste veld is veel opener van opbouw zodat de bezoeker de historische verkaveling blijft herkennen en vanuit het middelste veld zicht heeft op bijna alle fruitrassen. De bijhorende bebouwing, een beheerderswoning en informatiecentrum zijn aan weerszijden van de middenkavel gepositioneerd.

Het werk van Piet Mondriaan vormt het vertrekpunt voor de vormgeving van het fruitpark. Alle stijlperioden van de schilder zijn vertegenwoordigd in het park. De realistische en grillige weergave van boomtakken is het uitgangspunt voor karakteristiek meanderende sloten en wandelpaden en onderstrepen het romantische karakter van het fruitpark. De abstracte schilderijen refereren aan de strakke lijnen van de historische ontginningsverkaveling, aan het ritme van de sloten in de polder en de in rijen staande fruitbomen.  

opdrachtgever:
fam. Peters Ochten
ontwerp:
2005
realisatie:
2006
i.s.m.:
Landschapsbeheer Gelderland en LTO Noord
uitvoering:
in eigen beheer
grootte:
3,7 ha.
plaats:
Ochten