Larenstein Leeuwarden

Larenstein Leeuwarden

Uit diverse studies blijkt dat de toename van verharding negatieve effecten heeft op het welbevinden van de mens, dier en natuur. Daarnaast hebben we steeds meer te maken met extreme weersomstandigheden. Problematiek waar Hogeschool Van Hall Larenstein als duurzaamste Hogeschool van Nederland volop mee bezig is. In de visie voor de herinrichting van de buitenruimte van Hogeschool Van Hall Larenstein en Nordwin College in Leeuwarden staat het verminderen van verharding en ruimte geven aan flora en fauna centraal.

Door de parkeerplaatsen te bundelen die nu versnipperd over het terrein liggen kan met minder verhard oppervlak ruimte geboden worden aan hetzelfde aantal auto’s. Een groene verblijfsruimte rondom de school komt hiervoor terug. De ambitie is om de buitenruimte rondom de scholen veel beter te verbinden met de natuurlijke groenzone rondom de bestaande beek Potmarge. Het “conceptontwerp proeftuin Potmarge van 13 september 2016” dient daarom als inspiratie en houvast voor de herinrichting van beide schooltuinen: “Een gebied waar de omgeving de basis vormt voor cross-over activiteiten tussen onderwijs & onderzoek, bewoners en zorg die een onderdeel zijn van een gezonde leefomgeving en leefstijl en stedelijke kringlopen”.

opdrachtgever:
CvB Van Hall Larenstein en CvB Nordwin College Leeuwarden
ontwerp:
2018
realisatie:
2019
engineering:
Bats Adviesbureau
grootte:
2600 m2
plaats:
Leeuwarden