Kuiperplein Ede

Kuiperplein Ede

Het Kuiperplein ligt in het centrum van Ede en heeft een dagelijkse functie als parkeerplaats, tevens doet het dienst als evenementenplein. Bij het opstellen van het ontwerp is er specifiek aandacht uitgegaan naar het vergroenen van het plein. De wanden langs het huidige plein hebben weinig eenheid en het plein heeft een zeer open karakter. Door toevoeging van groen, met name in de randen, wordt zowel de verblijfskwaliteit verbeterd als de ruimtelijke samenhang van het plein.  

Onze ambitie is om enerzijds een kenmerkend en eigen pleinontwerp te maken, anderzijds zowel de sfeer van het plein als de overgang van het plein naar de straten rondom naadloos aan te laten sluiten bij de beeldkwaliteit van Ede Centrum in overeenstemming met de visie die de gemeente daarvoor heeft opgesteld. 

opdrachtgever:
Gemeente Ede
ontwerp:
2018
uitvoering:
2019
grootte:
1 ha
plaats:
Ede