Jan van Riebeeckplein herinrichting Arnhem

Jan van Riebeeckplein herinrichting Arnhem

De inrichting van het Jan van Riebeeckplein is nog maar enkele jaren oud. Er zijn echter veel problemen in gebruik en beleving van het plein. In samenspraak met de bewoners is er daarom een inventarisatie van verbeteringssuggesties gemaakt en zijn er oplossingen gezocht waardoor de ruimtelijke opbouw en de groene uitstraling van het plein verbetert en het multifunctionele gebruik wordt bevorderd.
Bij de voorgestelde wijzigingen is er goed gekeken naar het toekomstige beheer van het plein zodat het plein er ook de komende jaren goed uit blijft zien. Ook in dit verband bezien is er gestreefd naar een robuust en eenvoudig vormgegeven plein met een heldere indeling.
 

opdrachtgever:
gemeente Arnhem
ontwerp:
2008
realisatie:
2009
i.s.m.:
Volkshuisvesting Arnhem
engineering:
Buro Poelmans Reesink Landschapsarchitectuur
uitvoering:
Van Dalen
grootte:
3300 m²
plaats:
Arnhem
 Definitief ontwerp