Groene Allure binnenstad Nijmegen

Groene Allure binnenstad Nijmegen

Het project Groene Allure heeft de ambitie om Nijmegen op de kaart te zetten als een groene stad en de leefbaarheid voor bewoners van de binnenstad te verbeteren, Nijmegen als winkelstad te verbijzonderen en de ecologische waarden in de stad te versterken. Met name de reductie van fijnstof in de straten waar auto’s en bussen rijden en het tegengaan van de opwarming van gevels zijn actuele thema’s in het centrum van de stad.

Aan de hand van een ideeënboek zijn de mogelijkheden van extra groen in de binnenstad onderzocht, getoond en uitgewerkt. Het betreft een selectie van ideeën die zijn geënt op de eigenheid van verschillende locaties in de binnenstad waardoor er een breed scala aan voor Nijmegen nieuwe toepassingen van groen zijn getoond. Het rapport is geschreven in drie delen. Deel één bevat de geschiedenis, een canon van de grillige ontwikkeling van het groen in de binnenstad. Uit het ontbreken van groenprojecten in de periode van na de 2e wereldoorlog wordt de groene opgave voor de toekomst van de stad gedestilleerd. In het tweede deel beschrijven wij alle voorgestelde groenprojecten in de binnenstad. Hiervoor worden 6 typen groen onderscheiden: een bomenplan, verticaal groen, pocket parken, gevelgroen, daktuinen en mobiel groen. Het derde deel gaat verder in op de opgave en de doelstellingen uit het eerste deel van dit rapport en verstrekt achtergrondinformatie over het project.

opdrachtgever:
gemeente Nijmegen
ontwerp:
2006
realisatie:
2007
i.s.m.:
Gemeente Nijmegen
engineering:
Gemeente Nijmegen
uitvoering:
2009
grootte:
126 ha.
plaats:
Nijmegen