Gelders Arcadië

De zuidelijke Veluwezoom ontleent haar identiteit en aantrekkingskracht in grote mate aan de vele landgoederen en buitenplaatsen die hier vanaf de late Middeleeuwen zijn ontstaan. Het is een waar Gelders Arcadië. Deze landgoederenzone, gelegen in het stuwwallandschap langs Rijn en IJssel, omvat de gemeenten Arnhem, Renkum, Rheden, Rozendaal en Wageningen. De participerende gemeenten zetten zich samen in voor het versterken van de ruimtelijke kwaliteit en samenhang van Gelders Arcadië. Voorliggende ruimtelijke visie van de landgoederenzone is het resultaat van deze bovengemeentelijke samenwerking.

Cascokaart
Cascokaart
Visie
Visie
Natuurlijk reliëf
Natuurlijk reliëf
Detailkaart ambities en kansen
Detailkaart ambities en kansen
Zichtlijnen
Zichtlijnen
Opbouw stuwwal
Opbouw stuwwal