De Markt Arnhem

De Markt Arnhem

Arnhem is één van de grote wederopbouwsteden in Nederland en het Markt(plein) neemt met zijn bebouwing een bijzondere en nog gave plaats in. De Markt vormt het hoogtepunt van het wederopbouw deel van de zuidelijke binnenstad en vervult als stedenbouwkundige entiteit in het wederopbouwverhaal van Arnhem een sleutelrol. Als voorruimte van het provinciehuis vormt het met de verschillende bebouwingswanden, de Sabelpoort en de Eusebiuskerk aan de kop, een uniek geheel. De inrichting van het plein heeft in de loop van de tijd -met name ten aanzien van de aanwezigheid van boomstructuren- een aantal gedaantewisselingen ondergaan. Het aanwezige bestratingspatroon bestaat uit oude bestratingsmaterialen die uit de gebombardeerde binnenstad zijn hergebruikt. Het mozaïek van het gedetailleerde patroon is passend voor de tijdgeest van toen en vormt het uitgangspunt voor het nieuwe ontwerp (en vindt daarmee aansluiting op het Provinciehuis). De potentie van de plek in het stedelijk weefsel kan ten volle worden benut nu het binnen de bomenrijen gelegen plein autovrij is gemaakt. Verdere aandachtspunten zijn de ontsluiting van de parkeergarage van het Provinciehuis en de aansluiting op de nieuwbouw van het Provinciehuis. Hierbij wordt binnen de contouren van het nieuwbouwproject de verbinding met de Rijnkade aan de oostzijde van het Provinciehuis hersteld en door de provincie het bordes voor het Provinciehuis opnieuw ingericht. Het verbeteren van de voetgangersverbinding aan de westzijde van het Provinciehuis onder de Sabelspoort met de Rijnkade (via het nieuwe informatiecentrum over de Slag om Arnhem) maakt het ontwerp compleet.

Een beter en nieuw gebruik van de openbare ruimte van het plein als voetgangersgebied en als de nieuwe plek voor de wekelijkse warenmarkt met daarnaast de uitdrukkelijke mogelijkheid van een levendige terrasontwikkeling, is de kans voor dit unieke plein aan de rand van de Arnhemse binnenstad. De Markt wordt voorzien van nieuwe lichtmasten en verfraaid met een levendige en sprankelende fontein.

opdrachtgever:
gemeente Arnhem
ontwerp:
2015
realisatie:
2016
engineering:
Royal Haskoning DHV
uitvoering:
Gebra Infra, Rots Maatwerk en Aquaco
grootte:
12.000 m2
plaats:
Arnhem