Centrumplan Renkum

Centrumplan Renkum

Het centrum van Renkum krijgt een opwaardering. Dit om de leegstand in het winkelgebied aan te pakken en het dorpshart een beter imago te bezorgen. Deze centrumvernieuwing gebeurt in diverse fasen. In 2015 heeft het Europaplein en de Dorpsstraat een nieuwe uitstraling gekregen. De steegjes in het centrum kregen in 2018 een opfrisbeurt. Ook werd de Dorpsstraat herkenbaarder gemaakt als winkelgebied.

Het Europaplein wordt een combinatie van een plein voor evenementen en een dorpspark. Hierbij is gekozen om het gras een stevige fundatie te geven. Het gras biedt hierdoor een functie voor het jaarlijkse circus en andere evenementen.

Het dorpsplein gelegen in het winkelgebied biedt een fijne verblijfsplek door toevoeging van bomen en zitplekken. Ook de Dorpsstraat krijgt een groenere uitstraling door toevoeging van bomen en verticaal groen.

opdrachtgever:
gemeente Renkum
ontwerp:
2014
realisatie:
2015
i.s.m.:
gemeente Renkum
engineering:
Evers adviesburo
uitvoering:
Dusseldorp Infra
grootte:
ca. 2 ha
plaats:
Renkum