Centrumplan Malden

Centrumplan Malden

Malden heeft een tekort aan woningen en zorgen met betrekking tot de toekomstige kwaliteit, bereikbaarheid en leefbaarheid van het dorpscentrum. Met het realiseren van woningbouw in het centrum ontstaan er kansen om de openbare ruimte te vergroenen en de kwaliteit en leefbaarheid te vergroten. Naar aanleiding van deze ontwikkelingen is er een centrumplan gemaakt voor de inrichting van de openbare ruimte.

 

Belangrijke uitgangspunten zijn het vergroenen van het Kerkplein tot Kerkpark; het vergroenen van de Rijksweg en het opwaarderen van de winkelplint als ader en doorgaande route tussen het Kroonwijkpark en het ‘kerkpark’. Daarnaast is er de uitdaging om dit gebied klimaatadaptief te maken door middel van het reduceren van verharding, infiltreren van regenwater, het vergroenen van parkeerplaatsen en het toepassen van droogte-resistente beplanting.

opdrachtgever:
Gemeente Heumen
ontwerp:
2021
grootte:
3 ha.
plaats:
Malden