Brede school Brakkenstein Nijmegen

Brede school Brakkenstein Nijmegen

Deze nieuwe school is gebouwd op de plek van een bestaande basisschool in de wijk Brakkenstein in Nijmegen. Naast de basisschool biedt het gebouw ruimte aan  opvang voor kinderen (KION). Het terrein rond de school is beperkt vanwege de geringe kavelgrootte van de voormalige school. Dit speelt vooral aan de vóór- en zijkant van het gebouw. Op het achterterrein ontstond ruimte voor een mooi schoolplein. Hier zou ook een Kiss en Ride strook komen die ouders de gelegenheid gaf kinderen met de auto af te zetten en op te halen. Als shared space zou deze route overdag als schoolplein fungeren. Deze ook wel ‘Zoen en Zoef” genoemde strook kon niet lineair worden aangelegd, maar moest als een cul de sac worden opgelost. Hieruit is de cirkel als meest efficiënte vorm ontstaan. Om het beeld van het schoolplein niet door deze route te laten verstoren is gekozen voor cirkelvormen voor het totale schoolterrein. Een plein in Aveiro (Portugal) gaf hiervoor de inspiratie. Dat prachtige plein met grote en kleine cirkels is uitgevoerd in zwarte en witte Portugese keitjes (natuursteen). Voor het schoolplein was een Nederlandse, maar ook een kleurrijke oplossing zeer gewenst. De grote cirkelbaan voor de auto op het schoolplein is gelukkigerwijs komen te vervallen, het is de plek geworden voor wateropvang. De binnencirkel is lager aangelegd. Het dakwater van het gebouw wordt hier geïnfiltreerd en deze lage plek, als speelruimte ingericht, levert bovendien de nodige buffercapaciteit op bij zware regenbuien, zoals deze de laatste jaren steeds vaker voorkomen. Voor het bestratingsmateriaal is gekozen voor een waterpasserende gebakken steen die op een waterdoorlatend pakket is aangebracht. Bij normale buien verdwijnt al het regenwater direct in de ondergrond, hiermee creëren we een duurzaam schoolplein.

De cirkelvormen zijn met contrasterende kleuren gemaakt en in de binnencirkels zijn op diverse plekken speeltoestellen met valondergrond en zandbakken opgenomen. Op andere plaatsen zijn de middelpunten benut voor het planten van bomen. Aan de voor- en zijkant van het schoolgebouw, bestemd voor de onderbouw en kinderopvang, zijn aan de buitenzijde van de cirkels haagjes aangebracht om de ruimte voor de kleinste kinderen intiemer te maken. Het grote schoolplein aan de achterzijde is daarentegen zo ruim mogelijk gehouden om spel en grotere bijeenkomsten mogelijk te maken. Hoewel de oorsprong van het idee voor de cirkelvorm tijdens het ontwerpproces is komen te vervallen, blijkt deze vorm een gevarieerde mogelijkheid te bieden voor een samenhangende inrichting. Mede door het bijzondere materiaalgebruik (baksteen in diverse tinten) is een natuurlijk en kleurrijk beeld ontstaan.

opdrachtgever:
Stichting St. Josephscholen
ontwerp:
2013
realisatie:
2017
i.s.m.:
Factor Architecten b.v. en Van der Sanden Group
engineering:
Lans Advies
uitvoering:
Dusseldorp
grootte:
2.106m2
plaats:
Nijmegen