AkzoNobel Arnhem

AkzoNobel Arnhem

Een deel van het (voormalige) Akzo terrein gelegen langs de Vosdijk is bestemd tot parkeervoorziening. Hiervoor wordt een groot deel van de aanwezige bebouwing gesloopt. Na sloop van leegstaande gebouwen blijven 3 gebouwen over waarvan twee door AkzoNobel (hoogbouw C2 en kantoor-laboratorium C1 ) worden gebruikt en een gebouw met historische waarde, de gehoorzaal (C3), die gerenoveerd en deels van nieuwe gevels wordt voorzien, een nieuwe bestemming krijgt.

Voorlopig kan op de locatie gebruik worden gemaakt van de aanwezige parkeervoorziening. Voor de tijdelijke invulling van het terrein worden slechts enkele zeer noodzakelijke voorzieningen aangebracht. Het gaat hierbij om frequent gebruikte (loop-)routes, parkeerplaatsen en functionele verlichting. Het grote middengebied krijgt een tijdelijke groen invulling. Gras met een rij bomen welke in de toekomst onderdeel is van de parkeervoorziening.

opdrachtgever:
AkzoNobel Arnhem
ontwerp:
2012
realisatie:
2013
engineering:
Buro Poelmans Reesink
uitvoering:
Vaarkamp
grootte:
7500m²
plaats:
Arnhem